Dźwiniacz Górny

(Dekanat Lutowiski, w 1938r. - Turczański)

Cerkiew parafialna, pw św. Michała Archanioła, drewniana, zbudowana w bezpośrednim sąsiedztwie starego cmentarza i dworu, na zachód od Sanu. Kolejna wzniesiona w 1913 r. na nowym miejscu, na wschód od Sanu. Zniszczona po 1945 r. Pozostała kamienna podmurówka. W miejscu gdzie stała poprzednia cerkiew rośnie kilka pomnikowych lip oraz zachował się cmentarz parafialny z szesnastoma nagrobkami.

rok kolator paroch wiernych
1890 Henryk Prendowski ks. Teodosij Wojtowycz (ur. 1845r.) 845
1918 Franciszek Politulo zam. w Rosji p.o. parocha ks. Joann Kuzew (paroch z Dydiowej) 1150
1938 Grekokatolicki Ordynariat Diecezjalny w Przemyślu ks. Mykoła Huczko (ur. 1873r.) 1365

 

email6.gif (3506 bytes)Uwagi do Webmastera

Powrót