NASZE ŚCIĄGI

 

1.      Augustyn Maciej – „Wpływ działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze u źródeł Sanu od XV w. do 1939 r.

2.      „Bieszczady Zachodnie” – mapa turystyczno – krajoznawcza, skala 1:75000. Warszawa 1990.

3.      Chlebowski Bronisław – „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajach słowiańskich”. Tom I, II, X, XI, XII. Warszawa 1880-92.

4.      Fastnacht Adam – „osadnictwo ziemi sanockiej”. Wrocław 1967.

5.      Gąsiorowski Henryk – „Przewodnik po Bieszczadach Wschodnich”. Tom I. Warszawa 1935.

6.      Iwanusiw Oleg – „Cerkwa w rujini”. St. Catharines 1987.

7.      Koc Irena – „Ranczo”, w: „Dziki i ludzie”. Rzeszów 1992.

8.      Kolberg Oskar – „Dzieła wszystkie”.  Tom 49, 50, 51. Wrocław – Poznań 1967.

9.      Kryciński Stanisław – „Bieszczady”. Pruszków – Olszanica 1992.

10.  Kryciński Stanisław – „Cerkwie w Bieszczadach”. Warszawa 1991.

11.  Kryciński Stanisław – „Obóz Nadsanie 90”. W „Połoniny 90/91”

12.  Kuczera Aleksander – „Wśród Bojków”. Sambor  1931 r.

13.  Okoń Marek – „Beskidy, część wschodnia”. Warszawa – Kraków 1987.

14.  Orłowicz Przemysław – „Co zwiedzać w Galicji?”. Lwów 1914.

15.  Pulnarowicz Władysław –„Rycerstwo polskie Podkarpacia”. Przemyśl 1937.

16.  Pulnarowicz Władysław – „U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru”.

17.  Reinfuss Roman – „Ze studiów nad kulturą materialną Bojków”, w „Rocznik ziem górskich”. Warszawa 1939.

18.  Rygiel Zygmunt – „Zarys gospodarki leśnej u źródeł Sanu w okresie przed I i II wojną światową”. Krosno 1985.

19.  Rymarowicz Leszek – „Jak doszło do przywrócenia granicy polsko-węgierskiej w Biwszczadach”, w: „Połoniny 90/91”

20.  Tarnawski Aleksander – „Szlachta zagrodowa w Polsce płd.-wsch.”. Lwów 1938.     


email6.gif (3506 bytes) Uwagi do Webmastera

Powrót do strony głównej serwisu WOREK