ŁOKIEĆ

Nazwa oddaje położenie terenu, na którym powstała wieś w zagięciu Sanu (charakterystyczne zakole).

Nazwa wsi w dokumentach:

1580 r. - Łokot

1678 r. - Łokieć

Początki osadnictwa - 1580 r.

Wielkość uprawianych gruntów 1589 r. - 9 łanów tj. ok. 200 ha, 1 młyn.

Właściciele:

1580 r. - po Katarzynie Kmicie Stadnicka

1660 r. - Ciecierscy

1676 r. - Jan Wisłocki

1751 r. - Michał Wisłocki

1846 r. - Kajetan Dominikowski

1876 r. - Antoni Kawiecki

koniec XIX w. - Stanisław Wołkowicki

Zaludnienie:

1589 r. - 126 osób

1830 r. - 350 osób

1868 r. - 367 osób

1921 r. - 392 osoby, w tym : 22 rzym., 365 grek.,5 mojż.

1931 r. - 522 osoby

1937 r. - 82 domy

Mieszkańcom tej niewielkiej wioski na pewno nie żyło się łatwo, skoro w 65 lat po jej założeniu uciekły stąd trzy rodziny. Formalnie nazywało się to "porwaniem" , ale tak naprawdę to "porwani" przenieśli się do Wołosatego, gdzie mieli lepsze warunki. 1751 r. Michał Wisłocki, który był dziedzicem Łokcia, chcąc podnieść rangę ubogiej wioseczki ufundował tu parafię przy cerkwi zbudowanej w 1737 r. Na parafii, za zgodą biskupa osadził Bazylego Milczakowskiego "syna kapłańskiego" z Dźwinacza. Bazyli Milczakowski był pierwszym i ostatnim proboszczem w Łokciu, bo po jego śmierci 1788 r. Parafia przestała istnieć, nie znalazł się żaden następca gotowy rządzić duszami tu, gdzie diabeł mówi dobranoc. W 1930 r. istniały tu tartaki "Żupniki", których właścicielami byli bracia Żupnikowie zaś eksploatacją (czyt. wyrębem) lasów zajmował się niejaki Osiński. Obecnie w rejonie dawnej wsi podziwiać można piękne torfowisko, które jest rezerwatem.


email6.gif (3506 bytes)Uwagi do Webmastera

Powrót do strony głównej serwisu WOREK