Stanisław Kryciński “Pogórze Przemyskie. Słownik krajoznawczo – historyczny.” REWASZ Warszawa 1992

WOLA KR ECOWSKA

Wieś wymieniono po raz pierwszy prawdopodobnie w 1526 r. wraz z Krecowem, pod nazwa Wybranycze. Obecna nazwa pojawia się w aktach po raz pierwszy pod data 1721. W XIX w. wieś należała do Strzeleckich, istniał tu wtedy folwark. Przed II wojną światową Wola Krecowska liczyła około 56 domów. Dziś istnieje tylko kilka - są to tradycyjne zrębowe chaty kryte słomą.


Uwagi do Webmastera

Powrót do strony głównej serwisu TYRAWA