SIEMUSZOWA

Wieś jest po raz pierwszy wspomniana w dokumencie z 1420 r. W tym czasie jej właścicielami byli Jan i Spytko - protoplasci rodu Siemuszowskich. W rękach tej rodziny pozostawała przynajmniej przez cały XV i XVI wiek. Do Siemuszowskich należał również leżący po sąsiedzku Kreców. W 1507 r. we wsi istniała już cerkiew parafialna. Akta grodzkie w 1647 r. w pozwie sądowym chłopów jako właścicielkę wymieniają Eufrozynę Kamińską. W XIX w. Siemuszowa była w rękach Truskolaskich, a później Mendla Herziga.

Siemuszowa (40506 bytes)

We wsi mieszka obecnie kilka rodzin ukraińskich, które powróciły z wysiedlenia.

Drewniana filialna cerkiew greckokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego zbudowana w 1841 r. jest obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Jest to budynek dwudzielny, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, kryty dwukalenicowym dachem zwieńczonym baniastym hełmem nad nawą. Od zachodu szkieletowa wieża nakryta dachem namiotowym z takim samym hełmem. Wewnątrz pełny, klasycystyczny ikonostas, na ścianach babinca i nawy polichromia figuralna. Ponadto zachowało się kilka domów sprzed II wojny światowej. Przy drodze Siemuszowa - Kreców stoi murowana kapliczka z 1 pol. XIX w.


Uwagi do Webmastera

Powrót do strony głównej serwisu TYRAWA