Stanisław Krycinski “Pogórze Przemyskie. Słownik krajoznawczo – historyczny.” REWASZ Warszawa 1992

HOŁUCZKÓW

W dniu 16 maja 1497 r. Mikołaj Czeszyk z Tyrawy wydał niejakiemu Januszowi przywilej na lokację wsi “Hlohoczkowa". Miała ona powstać na surowym korzeniu nad potokiem "Hloczkowe", na prawie niemieckim, z 24-letnia wolnizną dla osadników. Byli oni narodowości ruskiej. Akta z 1605 r. podają istnienie w północno-wschodniej części wsi miejsca zwanego Horodyszcze. Dotychczas nie przeprowadzono badań, które potwierdziłyby istnienie tu grodziska.Około r. 1655 właścicielem wsi był Adam Jarocki, a następnieł Piotr Ramułt, znany awanturnik, który napadał na przejezdnych i okoliczne dwory. Na początku XIX w. Hołuczków był własnością Barbary Popiel, a pod koniec tego wieku należał do Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego.

Przydrożna kapliczkaParafialna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Paraskewii (obecnie kościół rzymskokatolicki) została zbudowana w 1858 r. przez cieśle Konstantego Mielnika. W 1912 r. przeprowadzono remont i przebudowę. Wewnątrz kompletny ikonostas z okresu budowy cerkwi, o wystroju późnobarokowym. Doskonale zachowała się stara zabudowa wsi - ok. 40 domów typu doliniańskiego, niektóre z wnękami. W dole wsi murowana kapliczka.

 


Uwagi do Webmastera

Powrót do strony głównej serwisu TYRAWA