Szlachta Ziemii Sanockiej
Szlachectwo
Definicja szlachty jako klasy społecznej. Dominująca pozycja w ówczesnym społeczeństwie. Przywileje i obowiązki stanowe. Przynależność do klasy. Szlachta średnia - sarmatyzm. Magnateria. Szlachta drobna - nieposesjonaci. Populacja. Rozmieszczenie terytorialne. Deklasacja szlachty drobnej.
Herb
Herb, herbarz, heraldyka.
Szlachta galicyjska 1772-1848
Działalność rządu austrackiego po zajęciu Galicji w roku 1772. Dowód szlachectwa. Metryka Szlachty galicyjskiej. Herbarze. Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej.
Drobna szlachta galicyjska (cyrkuł sanocki)
Zaścianki. Skupiska drobnej szlachty w cyrkule sanockim. Struktura własności dóbr ziemskich. Deklasacja. Kultywowanie odrębności obyczajowej.
Wykaz zaściaków cyrkułu sanockiego
Słownik historyczny miejscowości cyrkułu sanockiego, w których znajdowały się zaścianki szlacheckie w latach 1772 - 1848. W wykazie umieszczono w kolejności alfabetycznej wszystkie miejscowości, w których mieszkało co najmniej 10 dorosłych szlachciców oraz miejscowości, w których mieszkałą szlachta dominikalna.
Wypisy z Metryk Szlachty (cyrkuł sanocki)
Wykaz legislacji szlachty przez sanocki sąd ziemski w latach 1782-1783.
Związek szlachty zagrodowej
Szlachta zagrodowa na Podkarpaciu w XX w. Mieszkańcy Tarnawy Niżnej. Utworzenie w 1936 r. Komitetu d/s Szlachty Zagrodowej. Terenowe koła Związku Szlachty Zagrodowej. Kres szlachty.
email6.gif (3506 bytes)Uwagi do Webmastera

Powrót do strony głównej serwisu POSTACIE