"Nowiny" nr 180, z 14 września 1992 roku informowały: ...prace koncepcyjne nad reformą administracji publicznej w obu pionach: rządowym i samorzadowym, są już na ukończeniu. Opublikowały też mapkę dużego województwa rzeszowskiego, z zaznaczonym powiatem bieszczadzkim. Z tekstu można było się dowiedzieć, że: ...będzimy mieli w województwie rzeszowskim 19 powiatów ziemskich i 5 grodzkich, a pewną osobliwością będzie nowy (...) powiat bieszczadzki, z siedzibą w Lesku, który po wchłonięciu - w przybliżeniu - dawnych powiatów: sanockiego, leskiego i ustrzyckiego, będzie z pewnością największym powiatem w województwie i jednym z największych (a może największym?) w kraju.
W swoim artykule autor opierał się głównie na tekście wstępnym Jerzego Stępnia (obecnego wiceministra MSWiA, a ówczesnego przewodniczącego zespołu), do Biuletynu nr 4-5 Zespołu d/s Reorganizacji Administracji Publicznej URM.

W "Gazecie Wyborczej" nr 188, z 12 sierpnia 1998 roku Jerzy Stępień odpowiada na pytanie, co miało wpływ na decyzję rządu. Czytamy: ...że, Lesko nie jest siedzibą powiatu. (...) Przesądziły racje państwowe. Rada Ministrów miała do wyboru: utworzyć dwa słabiutkie powiaty w Lesku i Ustrzykach albo jeden wspólny - silniejszy. Wybrano to drugie rozwiązanie. Siedzibą powiatu bieszczadzkiego zostały Ustrzyki, bo są większe. Mądre władze lokalne powinny teraz podzielić instytucje powiatowe między oba miasta. Zaproponowano nam "cywilne" Ustrzyki (...W Ustrzykach mógłby mieć siedzibę urząd powiatowy, sanepid, rejonowy urząd pracy.) i wystrojone w sorty mundurowe Lesko (...W Lesku: rejonowy sąd, prokuratura, komenda policji, straż pożarna.). Trudno powstrzymać się od pytanie: Panie Ministrze, czy nie lepiej pozostawić wszystkie te instytucje w Lesku?

Podajemy za "Nową encyklopedią powszechną" PWN:

Lesko - 6,2 tys. mieszk. (1992)
Sanok - 42 tys. mieszk. (1994)
Ustrzyki D. - 10 tys. mieszk. (1994)

Przytoczone artykuły, obrazujące ewolucję prac związanych z reformą gospodarczą, pozostawiamy bez komentarza.

  Marcel Domin

doorin2.gif (3615 bytes) Uwagi do Webmastera

Powrót do strony głównej serwisu LESKO