Średnia Wieś

Pierwotnie zwana Terpiczów. To bardzo stara osada, początkami swoimi ginąca w odległym średniowieczu, o czym świadczyłaby odkryta na terenie wsi rzymska moneta. W XIV wieku wieś obejmująca swoim zasięgiem teren sąsiedniej Bachlawy i okoliczne lasy, stanowiła własność trzech braci: Jacza, Jura i Iwana. W kilkadziesiąt lat później wraz z sąsiednią Bachlawą lokowana w 1376 roku przeszła w ręce Balów., których własność stanowiła do końca XVIII stulecia. W XIX  wieku wieś należała do rodziny Kuczkowskich. W miejscowym dworze zmieszkiwała Henrietta "Ewa" Ankwiczówna, primo voto Sołtykowa, Kuczkowska, włoska miłość Adama Mickiewicza, któremu w 1829 roku towarzyszyła w jego rzymskich wycieczkach. Planom małżeństwa naszego wieszcza narodowego z Henriettą stanęła na przeszkodzie odmowa ojca. Pozostała jednak w pamięci Mickiewicza, który napisał o niej wiersz "Do mojego Cziczerona", poświęcił jej też wiersz "Do H." i wprowadził ją pod imieniem "Ewy" do 4 sceny "Dziadów", część III.

W 1937 roku liczyła 191 gospodarstw.

Z zabytków zachowały się: drewniany kościółek z 1727 roku ufundowany przez Katarzynę Balową, otoczony wieńcem starych dębów, obok ku dolinie Sanu ciągnie się piękny park podworski, pełen starodrzewów, a w nim ślady starego dworu.

Uwagi do Webmastera

data aktualizacji: 00-03-03

Powrót do strony głównej serwisu LESKO