RAJSKIE

Pierwotne „Ralskie” czyli „orne” (pole). Rajskie było jedną z pierwszych wsi w górskiej części bieszczadzkich dóbr Kmitów – istniało już w 1436 r., a w roku 1493 miało już cerkiew parafialną.

W 1937 roku było tu 113 domostw.

Obecnie na cyplu jeziora malownicza kapliczka z XIX w. Wokół gruzów cerkwi zachowało się kilka starych nagrobków. W Rajskiem miał dom gen. Zygmunt Berling ( 1896 – 1980 ), który często tu przebywał. Przy drodze do Studennego stara kopalnia ropy naftowej.

Uwagi do Webmastera

data aktualizacji: 00-03-03

Powrót do strony głównej serwisu LESKO