LUTOWISKA

Pierwotnie zwana Litowiska (Lithowiska). Wieś została założona w 1580 roku na prawie wołoskim. Z początkiem XVII stulecia należała do Stadnickich. W czasie powstania Chmielnickiego na Ukrainie, miejscowi chłopi zasłynęli z napadów na okoliczne dwory. Zasilili oni również gromady karpackich beskidników, siejących postrach w miasteczkach i dworach po obu stronach bieszczadzkiego wododziału. W XVII wieku, prawdopodobnie w tym samym czasie co Ustrzyki Dolne, miejscowość ta uzyskała prawa miejskie. Od nazwiska ówczesnego dziedzica - Ludwika Urbańskiego nazwano je Urbanicami. W 1742 roku staraniem właściciela, król August III Sas nadał mu prawo odbywania jarmarków. Miasteczko zamieszkiwała tubylcza ludność bojkowska oraz polska i żydowska, znajdowały się więc tu - cerkiew, kościół i synagoga. Przed II wojną światową była tu siedziba gminy. W 1937 roku miasteczko liczyło 293 domostwa.

Do najcenniejszych zabytków ocalałych z dawnej zabudowy jest drewniana willa z narożną wieżyczką z końca XVIII w. Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława Biskupa wybudowanego w latach 1911-20. Za kościołem założono w latach dwudziestych nowy cmentarz rzymsko-katolicki. Na łąkach na wschód od cmentarza stoi pomnik pomordowanych żydów podczas okupacji niemieckiej.
Drugą pamiątką po licznej społeczności żydowskiej jest kirkut leżący na stoku wzniesienia. Zachowało się tu około 500 macew (nagrobków). Jest to drugi co do wielkości po leskim cmentarz żydowski w rejonie Bieszczadów.

Sieć dróg w Bieszczadach zaczęła się kształtować w latach pięćdziesiątych. Wówczas to po zmianie granicy z ZSRR i powrocie do Polski wschodniej części regionu, przystąpiono do ponownego zasiedlenia i zagospodarowania Bieszczadów. Powstał projekt przeprowadzenia w górach kilkuset kilometrów dróg. Pierwszym krokiem była budowa „dużej obwodnicy” którą ukończono w październiku 1962r. Drugi krok to budowa „malej obwodnicy”, zwanej także „bieszczadzką cięciwą”. Jej powstanie miało między innymi ułatwić przeniesienie wsi znajdujących się na terenie przyszłego Jeziora Solińskiego. Budowę ukończono w 1969r.

Uwagi do Webmastera

data aktualizacji: 00-03-03

Powrót do strony głównej serwisu LESKO