CZARNA

Wieś istniejąca od 1505 roku i należąca do rodu Kmitów.

Przed II wojną światową była siedzibą gminy. W 1937 roku było tu 355 domostw.

We wsi znajdowała się drewniana cerkiew filialna pw. św.Dymitra zbudowana w 1888 r. (niektóre źródła podają datę 1834 r.), była po wojnie użytkowana jako magazyn miejscowego PGR-u. Nie remontowana zawaliła się w latach siedemdziesiątych. Pozostały po niej trzy żelazne krzyże leżące wśród zdewastowanego cmentarza. Natomiast zachowała się drewniana cerkiew parafialna pod tym samym wezwaniem zbudowana w 1834 r., a od 1951r. użytkowana jako kościół parafialny. Wewnątrz zachowany ikonostas. We wsi znajduje się kilkanaście drewnianych chałup, 9 przydrożnych krzyży i murowana kapliczka upamiętniająca zniesienie pańszczyzny w 1848 r.

Uwagi do Webmastera

Powrót do strony głównej serwisu LESKO

data aktualizacji: 00-03-03