CISNA

Cisna powstała przy starym trakcie handlowym z Sanoka do Humennego. Była ona już znana w czasach cesarstwa rzymskiego (w dokumentach w języku łacińskim Czyasna). Ponownie lokawana przez Balów w 1552 roku. W XVIII i XIX wieku należała do rodziny Fredrów, którzy mieli tu hutę żelaza, produkującą dość prymitywne narzędzia rolnicze, garnki, kociołki i piece grzewcze. Do wytopu żelaza wykorzystywano niskoprocentową rudę, wydobywaną w okolicy. Fredrowskie wyroby sprzedawane były nie tylko w dawnej Galicji, ale również na Węgrzech i Słowacji. Niektóre przetrwały po dziś dzień. W Muzeum Historycznym w Sanoku znajduje się piec wyprodukowany w Cisnej, zaś w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - kociołek na trzech nóżkach, przeznaczony do gotowania na ognisku.

W Cisnej bywał Aleksander Fredro, nasz znakomity komediopisarz. W pamiętniku "Trzy po trzy" opisał podróż z Chyrowa, przez Lesko i Baligród do Cisnej.

W 1937 roku istniało tu 77 zagród. Cisna była siedzibą gminy.

Najciekawszym zachowanym zabytkiem jest cmentarz przycerkiewny, na którym znajduje się najstarszy nagrobek w całych Bieszczadach datowany na 1842 r. Pochowano tu pracownika huty Antoniego Kwiecińskiego i jego dwie wnuczki, Różę i Klarę.
Przy drodze do Baligrodu znajduje się niewielki, murowany kościół parafialny p.w. św.Stanisława Biskupa zbudowany w 1914 r. ze składek zbieranych na terenie całej Galicji. W centrum wsi, na wzgórzu Kamionka znajduje się pomnik ku czci żołnierzy i milicjantów poległych podczas walk z UPA, wzniesiony w 1984r. Przy szosie do Baligrodu zachowały się dwie tradycyjne drewniane chałupy ze słomianym pokryciem dachowym.

Uwagi do Webmastera

Powrót do strony głównej serwisu LESKO

data aktualizacji: 00-03-03