Zajęcia 4

W czasie zajęć przypomniano uczniom zasady obowiązujące w pisaniu sprawozdań.

 • Wydarzenia przedstawiamy w porządku chronologicznym, czyli po kolei.
 • Nie można pomijać istotnych faktów.
 • Sprawozdanie pisane jest językiem zrozumiałym, bez niepotrzebnych ozdobników.
Ta forma wypowiedzi występować będzie w czasie wszystkich zajęć, bo to wierne i dokładne przedstawienie wydarzeń, których autor był świadkiem lub uczestnikiem. Sprawozdanie to inaczej relacja.
Zachęcono dzieci do utrwalenia innej formy wypowiedzi jaką jest list. List to najprzyjemniejszą i najbardziej osobista forma wypowiedzi. Przy pisaniu listu obowiązuje zasada pięciu palców.
 • Data i nazwa miejscowości, z której wysłało się list (w prawym górnym rogu).
 • Wstęp.
 • Rozwinięcie.
 • Zakończenie.
 • Podpis.

Zachęcano też uczniów do pisania o swoich uczuciach. W opisie przeżyć wewnętrznych powinno się znaleźć:
 • Przyczyna przeżyć (np. spotkanie z kimś, znalezienie czegoś).
 • Opis przejawów zewnętrznych (zmiany w wyrazie twarzy, gestykulacja, zmiany w wyglądzie).
 • Określenie stanu psychicznego (radość, strach).

Przedstawiono uczniom wzorcowe sprawozdania, listy i opisy przeżyć wewnętrznych. Odwołano się do spotkania z poetą Janem Szelcem i zachęcono do pisania wierszy.

Anna Domin