Sokoliki Górskie

(Dekanat Lutowiski, w 1938r. - Turczański)

Cerkiew filialna, pw św. Wielkiego Męczennika Dymitra, drewniana, zbudowana w 1791 r. W jej miejscu wystawiono w 1931 r. nową murowaną cerkiew zachowaną do dziś. Po 1945 r. opuszczona. Poprzednio mieścił się tu posterunek straży granicznej, obecnie prawdopodobnie użytkowana jako magazyn.

Liczba wiernych:

1890 r. 559
1918 r. 900
1938 r. 1305
email6.gif (3506 bytes)Uwagi do Webmastera

Powrót