BEZMIECHOWA

Prawdopodobnie istniała tu kiedyś osada staroruska, po której pozostała nazwa Bezmichowa. Po 1340 r. na jej miejscu założono na prawie wołoskim wieś Łukawską Wolę, wzmiankowaną w 1489 r. W XV i XVI w. stanowiła ona własność Kmitów. W 1526 r. akta wymieniają znowu nazwę "Bezmychowcze" (A. Fastnacht “Słownik historyczno – geograficzny...” s.40: ...1526 wsie Zaluzka Volya, Bezmyhowcze i in. należące do [Piotra Kmity] marszałka [wielkiego koronnego] posiadają wolniznę i nie płacą podatku...). W 1530 r. było tu 5 dworzyszcz, sołtys, młyn, karczma. Wspomniane akta wśród mieszkańców wymieniają nazwiska: Hosko, Czopik.

W XVII i XVIII w. używano nazwy "Bezmiowa" lub "Bezniowa". Od początku XIX w. wieś występowała jako Bezmichowa, po 1967 r. nazwę zmieniono na obecną.

Lokalne podanie mówi, że nazwa wsi pochodzi od kowala, który w swojej kuźni potrafił kuć żelazo bez użycia miecha.

Wieś składa się z dwóch części: Bezmiechowej Dolnej i Bezmiechowej Górnej. W połowie XIX w. górna część należała do Stanisława Kierzkowskiego, a dolna do Edmunda hr. Krasickiego. .W końcu XIX w. właścicielem całej Bezmiechowej był baron Bees, a bezpośrednio przed II wojną światową Józef Czerkawski. Murowany dwór i zabudowania gospodarcze uległy zniszczeniu w czasie działań UPA.

W okresie międzywojennym na stokach Gór Słonnych założono szkołę szybowcową. Obecnie prowadzone są działania mające ją reaktywować.

Cerkiew (84kB)Drewniana greckokatolicka cerkiew filialna p.w. Narodzenia NMP przynależna do parafii w Monastercu pochodzi z 1830 r. Obecnie jest użytkowana jako rzymskokatolicki kościół parafialny. We wnętrzu zachowany ikonostas.

  1. Stanisław Krycinski “Pogórze Przemyskie. Słownik krajoznawczo – historyczny.” REWASZ Warszawa 1992
  2. Adam Fastnacht “Słownik historyczno – geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu” Brzozów 1991

Uwagi do Webmastera email6.gif (3506 bytes)

Powrót